Instruktører i Holstebro Taekwondo Klub

 

Choi Kyoung An

Taekwondo i DK siden 1976

9. Dan Grandmaster for Holstebro Taekwondo Klub. 
Chefinstruktør for Chois Venner (CV)

Hanne L. Pedersen

Taekwondo siden 1980

7. Dan

Chefinstruktør for klubben. 

Instruktør på Senior- og Juniorhold.

Indstiller til Kup- og Dangraduering.

Mikael Oddershede

Taekwondo siden 1989

6. Dan

Instruktør på Seniorhold, Juniorhold og Sandkassehold.

Teoriprøver og Kupgraduering af alle.

Kim Frandsen

Taekwondo siden 1994

5. Dan

Instruktør på Seniorhold og Juniorhold

Afløser på Sandkassehold.

Teoriprøver og Kupgraduering af alle.

Kim Thomsen

Taekwondo siden 1981

4. Dan

Instruktør på Sandkasse- og Juniorhold.

Afløser på Seniorhold.

Carl Svensson

Taekwondo start 1975.
Pause 1980 - 2006.
Taekwondo siden 2006

3. Dan

Instruktør på Sandkassehold.

Afløser på Seniorhold.

Christian Jepsen

Taekwondo siden 1994

3. Dan

Instruktør på Sandkasse- og Juniorhold.

Afløser på Seniorhold.