Instruktører i Holstebro Taekwondo Klub

 

Choi Kyoung An

Taekwondo i DK siden 1976

9. Dan Grandmaster for Holstebro Taekwondo Klub. 
Chefinstruktør for Chois Venner (CV)

Hanne L. Pedersen

Taekwondo siden 1980

7. Dan

Chefinstruktør for klubben. 

Instruktør på Senior- og Juniorhold.

Indstiller til Kup- og Dangraduering.

Mikael Oddershede

Taekwondo siden 1989

5. Dan

Instruktør på Seniorhold, Juniorhold og Sandkassehold.

Teoriprøver og Kupgraduering af alle.

Kim Thomsen

Taekwondo siden 1981

4. Dan

Instruktør på Sandkasse- og Juniorhold.

Afløser på Seniorhold.

Kim Frandsen

Taekwondo siden 1994

4. Dan

Instruktør på Seniorhold og Juniorhold

Afløser på Sandkassehold.

Teoriprøver og Kupgraduering af alle.

Carl Svensson

Taekwondo start 1975.
Pause 1980 - 2006.
Taekwondo siden 2006

3. Dan

Instruktør på Sandkassehold.

Afløser på Seniorhold.

Christian Jepsen

Taekwondo siden 1994

2. Dan

Instruktør på Sandkasse- og Juniorhold.

Afløser på Seniorhold.