Generalforsamling 2018

onsdag, 14. marts klokken 19:30
14. marts kl. 19:30 til 00:00
Klubbens lokaler

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Holstebro Taekwondo Klub.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Dagsorden i flg. vedtægterne.

Klubben er vært ved kaffe og brød.

Træningen for Seniorhold er aflyst denne aften.

Tilmeldingsfrist:

14. marts 2018 kl. 00:00
Tilmeldingsfristen er overskredet